top

OYSPRAGA1Czwarte spotkanie partnerów projektu OwnYourSECAP oraz drugie międzynarodowe warsztaty „peer to peer” odbyły się w dniach 17 i 18 kwietnia 2024 roku w Pradze w Czechach. Pierwszy dzień rozpoczął się od wspólnego przywitania wszystkich uczestników – zarówno partnerów projektu z 11 europejskich organizacji, a także przedstawicieli miast z różnych krajów. Z Polski w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Bydgoszczy i Sztumu (gminy pionierskie) oraz Beska i Raciechowic (gminy doświadczone).

Spotkanie projektowe było świetną okazją to wspólnego omówienia postępów w realizacji poszczególnych działań projektowych.OYSPRAGA2 Każdy z liderów pakietów działań przedstawił zrealizowane do tej pory zadania, a także kolejne kroki, które należy podjąć w najbliższych miesiącach, aby projekt zakończył się sukcesem. Kluczowe na ten moment są m.in.: współpraca z gminami nad realizacją planów SECAP oraz Systemów Zarządzania Energią, organizacja warsztatów tematycznych, a także działania promocyjne i dyseminacyjne. Podczas, gdy partnerzy dyskutowali o bieżących i przyszłych działaniach, przedstawiciele gmin mieli okazje do wspólnej dyskusji oraz wymiany wiedzy i doświadczeń na temat istotnych aspektów zrównoważonego rozwoju tj. działań na rzecz ochrony klimatu, adaptacji do zmiany klimatu, czy też wdrażania działań w sektorach budynków publicznych, transportu i mobilności oraz niebiesko-zielonej infrastruktury. Następnie gminy odwiedziły Praskie Centrum Energii z siedzibą w miejskiej oczyszczalni ścieków. Dzień zakończył się wspólnym zwiedzaniem miasta oraz kolacją w lokalnej restauracji.

OYSPRAGA3Drugiego dnia miały miejsce międzynarodowe warsztaty na temat praktycznego wdrażania działań oraz uwzględniania kwestii klimatycznych w budżetach gminnych. Wszysyc uczestnicy mieli możliwość wysłuchania ciekawych prelekcji i zapoznania się z innowacyjnymi działaniami i europejskimi dobrymi praktykami, które zaprezentowali przedstawiciele Miasta Pragi, Rady Hrabstwa Tipperary (Irlandia) oraz Miasta Bydgoszczy. Pan Tomasz Bońdos z Bydgoszczy opowiedział zebranym o działaniach miasta na rzecz dążenia do neutralności klimatycznej i samowystarczalności, a także przedstawił narzędzia do automatycznego zbierania faktur za energię. Wystąpienie to cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród uczestników. Po prelekcjach partnerzy projektu wraz z władzami lokalnymi wzięli udział w tematycznych warsztatach.

Całe wydarzenie było znakomitą okazją do wymiany doświadczeń i nawiązywania nowych kontaktów z przedstawicielami szczebla lokalnego z innych krajów europejskich.

Zapraszamy do odwiedzenia polskiej strony projektu OwnYourSECAP (http://ownyoursecap.pnec.org.pl/), a także oficjalnej strony projektu (https://www.ownyoursecap.eu/).

logoLifeSpotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu OwnYourSECAP (Wsparcie władz regionalnych i lokalnych w opracowaniu i wdrażaniu Planu SECAP), finansowanego w ramach instrumentu finansowego na rzecz środowiska i klimatu LIFE+ w ramach umowy grantu nr 101077109.