top

BeskoGmina Besko – gmina leży w południowo-wschodniej Polsce, pomiędzy Krosnem a Sanokiem. Zamieszkiwana jest przez ok. 4,3 tys. mieszkańców. Władze gminne, poprzez rozwój inwestycji w sektorze prywatnym i tworzenie pozarolniczych miejsc pracy, dążą do aktywizacji działalności gospodarczej, sprzyjającej zmniejszeniu bezrobocia.

Besko znane jest jako gmina „przyjazna środowisku”, dlatego też podejmuje wiele działań, realizując projekty związane z poprawą jakości powietrza, wzrostu efektywności energetycznej czy zwiększenia udziału instalacji OZE w systemie elektroenergetycznym. Projekty współfinansowane są m.in. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Jedną z takich inicjatyw był projekt poprawy efektywności energetycznej Zespołu Szkół w Besku. Wymianie zostały poddane okna, instalacja centralnego ogrzewania, a dodatkowo zainstalowane zostały panele fotowoltaiczne o mocy 40 kW. Modyfikacjom poddano również inne budynki użyteczności publicznej, gdzie położono nacisk na inwestycje w OZE dzięki czemu poprawiła się jakość powietrza na terenie gminy, wzrosły oszczędności za energię oraz wywarto pozytywny wpływ na promocje energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii.