top

Pałecznica

Gmina Pałecznica – gmina położona jest w północno-wschodniej części województwa małopolskiego w odległości 43 km na północ od Krakowa. Zajmuje powierzchnię prawie 50 km2 i zamieszkiwana jest przez ok. 3,6 tys. mieszkańców. Pałecznica jest gminą stale i dynamicznie rozwijającą się w kierunku gospodarki niskoemisyjnej z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju i realizacji działań zarówno mitygacyjnych, jak i adaptacyjnych do zmian klimatu.

Gmina podejmuje stanowcze kroki w dążeniu do ograniczenia emisji, począwszy od zwiększenia efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, realizacji inwestycji w odnawialne źródła energii, nie zapominając przy tym o promocji zachowań ekologicznych wśród mieszkańców. Efektywność energetyczna odgrywa istotną rolę w zwalczaniu zmian klimatu, dlatego też Gmina Pałecznica skorzystała z programu „Podniesienie efektywności energetycznej obiektów publicznych jako element systemu podejścia do ochrony środowiska naturalnego w powiatach proszowickim, bocheńskim, miechowskim”. W ramach tej inicjatywy  dokonano modernizacji Domu Ludowego w Niezwojowicach, Domu Ludowego w Lelowicach Kolonii oraz budynku Urzędu Gminy Pałecznica. Pracę najczęściej obejmowały modernizacje instalacji ogrzewania, ocieplenia zewnętrznego budynku, wymianę okien i drzwi oraz montaż instalacji fotowoltaicznej. Dzięki temu projektowi udało się znacząco wpłynąć na zużycie energii, zarówno cieplnej jak i elektrycznej.