top

Pałecznica

Miasto Siemiatycze – miasto położone w południowej części województwa podlaskiego, ok. 150 km od Warszawy i 100 km od Białegostoku. Obszar 3 625 ha zamieszkuje blisko 16 tys. mieszkańców. Miasto znajduje się na ważnym szlaku komunikacyjnym Suwałki – Rzeszów oraz w pobliżu szlaku komunikacyjnego Warszawa – Terespol, a także blisko granicy państwowej z Białorusią.

 

Siemiatycze sukcesywnie realizują przedsięwzięcia w kierunku ochrony klimatu. Najczęściej działania te obejmują poprawę efektywności energetycznej, promowanie edukacji ekologicznej wśród młodzieży, a także rozwój sieci wodociągów w celu polepszenia jakości życia mieszkańców. Na wyróżnienie zasługują również działania mające na celu zwiększenie oszczędności w przestrzeni publicznej tj. inwestycja w energooszczędne oświetlenie uliczne. Realizacja projektu w ramach RPO dla Woj. Podlaskiego 2014-2020 pozwoliła na montaż 68 nowoczesnych lamp ulicznych. W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców zainstalowano je w miejscach najbardziej tego wymagających.

Termomodernizacja to ważny krok w kierunku ograniczenia ilości zużywanej energii, podniesienia komfortu życia mieszkańców, ograniczenia wydatków za energię oraz poprawy jakości powietrza. Gmina podjęła działania poprawiające właściwości termiczne wielu budynków na przestrzeni lat 2018-2023, a były to m.in.: świetlica w Romanówce, stacja uzdatniania wody w Kłopotach Stanisławach, były budynek gminnego gimnazjum w Siemiatyczach, szkoła w Szerszeniach oraz szkoła podstawowa w Czartajewie.