top

Pałecznica

Gmina Żyraków – gmina wiejska w województwie podkarpackim, licząca prawie 14 tys. mieszkańców. Na terenie gminy istnieją obszary górnicze, związane z eksploatacją złóż ropy i gazu ziemnego. W północnej części gminy znajdują się malownicze kompleksy leśne ze stawami rybnymi, stanowiące miejsce wypoczynku dla mieszkańców. Gmina jest całkowicie zgazyfikowana, posiada dwie stacje uzdatniania wody zabezpieczające potrzeby wszystkich mieszkańców. Funkcjonują także dwie oczyszczalnie ścieków.

Gmina Żyraków realizując programy związane z poprawą efektywności energetycznej budynków, odnawialnymi źródłami energii, czy modernizacją systemu sanitarno-kanalizacyjnego, znacząco wpływa na poprawę jakości środowiska lokalnego. W ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy  Żyraków” uległy poprawie warunki termiczne sześciu budynków na terenie gminy tj. OSP w Bobrowej, OSP w Zasowie, OSP w Korzeniowie, PSP w Woli Wielkiej, ZSP w Nagoszynie oraz w ZSP w Wiewiórce. W efekcie m.in. zostały docieplone fundamenty oraz posadzki, ściany i stropy, a także została wymieniona stolarka okienna i drzwiowa.