top

Myślenie projektowe (Design thinking) to sposób myślenia, który wspiera rozwiązywanie problemów i tworzenie nowych, innowacyjnych rozwiązań w oparciu o głębokie zrozumienie potrzeb tych, którzy mają z nich skorzystać. Najważniejsze w myśleniu projektowym są  przede wszystkim:

  • koncentracja na potrzebach człowieka,
  • zrozumienie,
  • otwartość i współpraca

W związku z tym metoda ta wydaje się być świetnym narzędziem dla przedstawicieli miast oraz samorządów podczas planowania działań wymagających szerokiej perspektywy, czyli takich jakie zakłada projekt OwnYourSECAP.

Metodyka Design thinking, która jest wykorzystywana w projekcie opiera się na 5 fazach działania przedstawionych poniżej:

Design thinkingGrafika: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cites"

Metoda ta pozwala na stałe angażowanie i badanie opinii zróżnicowanych środowisk. Zarówno samorządy jak i interesariusze mają wpływ na planowanie energetyczne i klimatyczne w gminach. Dzięki temu każdy etap design thinking pozwala na lepsze zrozumienie projektu i potrzeb obywateli, a także ułatwia dostrzeżenie potencjalnych problemów oraz ich rozwiązań.