top

Planowane rezultaty projektu:

  • Wzmocnienie kompetencji samorządów lokalnych w obszarze planowania, wdrażania i monitorowania działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu.
  • Wzmocnienie kompetencji samorządów lokalnych w obszarze zarządzania energią.
  • Wprowadzenie nowych podejść do systematycznego przygotowania i wdrażania działań przewidzianych w planach SECAP.
  • Zapewnienie długoterminowego zaangażowania politycznego i odpowiednich procedur i zasobów wspierających dążenie gminy do neutralności klimatycznej.
  • Wzmocnienie współpracy wewnątrz- i międzysektorowej (pomiędzy odpowiednimi wydziałami, z lokalnymi interesariuszami, innymi samorządami).

projekt w liczbach