top

Przewidziane w projekcie działania obejmują:

 • Wsparcie europejskich gmin w opracowaniu lub aktualizacji Planów działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu (SECAP), stanowiących istotny krok na drodze do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. i obejmujących działania w trzech kluczowych obszarach: łagodzenie zmiany klimatu, adaptacja do zmiany klimatu i walka z ubóstwem energetycznym.
 • Wsparcie europejskich gmin we wdrażaniu ww. planów poprzez:
  • instytucjonalizację zintegrowanego planowania energetycznego,
  • wdrożenie i certyfikację systemów zarządzania energią (EnMS) oraz rozszerzenie tych systemów o procedury dotyczące adaptacji do zmiany klimatu,
  • cyfryzację monitorowania kwestii energetycznych i klimatycznych poprzez wykorzystanie przyjaznej dla użytkownika platformy ICT służącej do monitorowania energii w celu wiarygodnego gromadzenia danych,
  • stworzenie jasnych struktur zarządzania wspierających realizację planów,
  • realizację działań w zakresie budowania potencjału oraz działań typu “peer-to-peer” (P2P),
  • wsparcie w realizacji wybranych działań na rzecz energii i klimatu.
 • Wsparcie europejskich gmin we włączaniu problematyki klimatycznej do budżetów gminnych i śledzeniu wydatkowania dedykowanych środków.