top

ownyoursecap wiedenDrugie spotkanie projektowe w ramach projektu OwnYourSECAP odbyło się w Wiedniu w Austrii w dniach 25 i 26 kwietnia 2023 roku.

Pierwszego dnia partnerzy projektu przedstawili prezentacje na temat postępów w realizacji poszczególnych zadań w projektu. Omówiono każdy z pakietów roboczych oraz kolejne kroki i działania, które należy podjąć w najbliższych miesiącach. Podczas, gdy partnerzy dyskutowali o bieżących i przyszłych działaniach, przedstawiciele gmin projektowych odwiedzili miejsca stanowiące ciekawy przykład działań realizowanych przez miasto na rzecz transformacji energetycznej i ochrony klimatu. Towarzyszył im architekt i wykładowca Uniwersytetu Wiedeńskiego, który szczegółowo omawiał wybrane miejsca. Między innymi na przykładzie kilku budynków przy ulicy Geblergasse pokazał on potencjał nieodnowionych budynków, zarówno z perspektywy energetycznej, jak i społecznej. Następnie grupa odwiedziła tak zwany Smartblock Geblergasse (projekt, który otrzymał nagrodę państwową w dziedzinie architektury i zrównoważonego rozwoju), aby zademonstrować, w jaki sposób można wykorzystać potencjał istniejących budynków, w których w trakcie kompleksowej renowacji mieszkania zostały rozbudowane i całkowicie odnowione. Reprezentanci gmin zobaczyli także tzw. Seestadt Aspern w Wiedniu, jeden z największych projektów urbanistycznych w Europie, posiadający liczne przykłady ochrony i adaptacji  do zmian klimatu w nowych obszarach zabudowy na niewielkiej przestrzeni.

Dzień zakończył się wspólną kolacją.

Drugiego dnia spotkania odbyły się międzynarodowe warsztaty na temat zarządzania energią, łagodzenia zmiany klimatu i adaptacji do klimatu. Zaproszeni goście mieli możliwość wysłuchania ciekawych prelekcji i zapoznania się z innowacyjnymi działaniami i europejskimi dobrymi praktykami. Ponadto niektórzy przedstawiciele gmin przybliżyli reszcie uczestników swoją sytuację w zakresie zarządzania energią, opracowywania i wdrażania Planów działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu (SECAP) oraz realizowania działań na rzecz adaptacji do zmian klimatu.

Całe wydarzenie było znakomitą okazją do wymiany doświadczeń i nawiązywania nowych kontaktów z przedstawicielami szczebla lokalnego z innych krajów europejskich.