top

pierwsze spotkanieProjekt OwnYourSECAP oficjalnie rozpoczęty!

17 stycznia 2023 roku odbyło się pierwsze spotkanie z polskimi gminami zaangażowanymi w międzynarodowy projekt pn. MIEJ PLAN: Wsparcie władz regionalnych i lokalnych w opracowaniu i wdrażaniu planu SECAP.

Podczas spotkania przedstawiono główne cele projektu, a także omówiono jego metodologię oraz nowe podejście projektowe, pozwalające na wymianę doświadczeń pomiędzy wszystkimi gminami biorącymi udział w projekcie, czerpanie wiedzy od siebie nawzajem i udzielanie wzajemnego wsparcia.

Uczestników wprowadzono także w szczegóły metody „design thinking”, która będzie miała zastosowanie przy opracowywaniu planów SECAP. Wkrótce odbędzie się także krótkie szkolenie dot. tej metody, które pomoże w zrozumieniu mechanizmu oraz możliwości jego wdrażania w praktyce.

Kolejne punkty spotkania obejmowały zapoznanie gmin z wewnętrznym audytem istniejących planów SECAP oraz z wywiadami z przedstawicielami gmin. Te pierwsze działania projektowe są skierowane głównie do gmin pionierskich, które już posiadają plan SECAP, a w najbliższym czasie wdrożą działania w nim zawarte (3 w ciągu roku) oraz dokonają jego aktualizacji.  W projekcie uczestniczą także gminy doświadczone, dla których plan SECAP zostanie opracowany wkrótce. Wdrożą oni także System Zarządzania Energią zgodnie z normą ISO 50001 i również będą realizować działania w zakresie efektywności energetycznej i/lub energii odnawialnej i/lub adaptacji do zmian klimatu. Ostatnia grupa gmin uczestniczących w projekcie to gminy replikatorzy z krajów partnerskich i spoza nich, którzy będą czerpać wiedzą z doświadczeń pozostałych partnerów i również podejmą próbę opracowania i wdrożenia planu SECAP lub SZE w gminie.

Wszystkim przedstawicielom gmin serdecznie dziękujemy za udział w spotkaniu i zapraszamy do śledzenia działań realizowanych w ramach projektu, a także do poza projektowej działalności wszystkich polskich interesariuszy projektu.