top

BydgoszczMiasto Bydgoszcz – miasto na prawach powiatu w północnej Polsce, siedziba wojewody i jednostek mu podporządkowanych oraz największe miasto województwa kujawsko-pomorskiego. Od 2016 r. w Bydgoszczy działa Zespół ds. Zarządzania Energią. Bydgoszcz dąży do tego, aby w 2030 roku stać się miastem, w którym każda mieszkanka i każdy mieszkaniec znajdzie odpowiednie warunki rozwoju.

 

 Bydgoszcz jako miasto pionierskie w projekcie posiada Plan działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu (SECAP) do roku 2030, który został opracowany w 2021 r. Nie jest to jednak pierwsza tego typu inicjatywa, ponieważ miasto już od wielu lat prowadzi działania na rzecz neutralności klimatycznej. W 2011 roku Bydgoszcz przystąpiła do europejskiej inicjatywy Porozumienia Burmistrzów na rzecz klimatu i energii. Jest to moralne zobowiązanie do działań na rzecz ochrony klimatu oraz stanowi rezultat długoterminowej strategii Bydgoszczy w zakresie zrównoważonego rozwoju.

 W latach 2007-2020 w Bydgoszczy przeprowadzono szereg projektów związanych m.in. z infrastrukturą, ochroną środowiska i termomodernizacją budynków. Wśród nich były budowa ścieżek rowerowych, termomodernizacja szkół i przedszkoli oraz rozwijanie odnawialnych źródeł energii.

Miasto Bydgoszcz od dawna realizuje liczne projekty w takich obszarach jak termomodernizacja, promowanie dobrych nawyków wśród mieszkańców, zbieranie informacji o ich sytuacji energetycznej, ograniczania emisji szkodliwego dwutlenku węgla czy rozwijania odnawialnych źródeł energii. Podejmowane działania pozwalają na sprawniejszą realizacje planu SECAP stwarzając przyjazne i bezpieczne dla mieszkańców środowisko.

Projekty międzynarodowe realizowane w Bydgoszczy obejmują zarówno kwestie rozwoju systemów OZE jak i walkę z ubóstwem energetycznym. Wśród nich możemy wyróżnić m.in. projekty DUET, eNeuron, GRAD, czy MULTIPLY oraz inicjatywy EPAH i EUCF.