top

RaciechowiceGmina Raciechowice – gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie myślenickim. Podstawowe sektory rozwoju gminy to rolnictwo, turystyka oraz rekreacja. Stosunkowo czyste powietrze oraz niezanieczyszczone wody i gleby są cechami środowiska sprzyjającymi rozwojowi produkcji rolniczej. Mogą stanowić dogodne warunki do prowadzenia produkcji zdrowej żywności i agroturystyki.

Gmina Raciechowice kładzie szczególny nacisk na ochronę środowiska. Mocno promowane są tu idee związane z zapobieganiem powstania odpadów, przygotowaniem ich do ponownego użycia, recyklingu oraz unieszkodliwiania. W gminie realizowane są także inwestycje związane z modernizacją instalacji kanalizacyjno-sanitarnej. Poprzez rozwój sieci uzyskuje się znaczący wpływ na środowisko. Realizowane inwestycje związane z rozwojem sieci gazowej zapewniają bardziej ekologiczne źródło ciepła mieszkańcom, ograniczając przez to emisje szkodliwych substancji do atmosfery.

Oprócz inwestycji w infrastrukturę sieciową, gmina skupia swoje działania również w obszarze związanym z jakością powietrza. Korzystając z programów takich jak „STOP SMOG” czy „Czyste Powietrze 2.0” możliwe jest sfinansowanie wymiany źródeł ciepła czy zwiększenie efektywności energetycznej.