top

prawne aspekty splNajnowszy poradnik prezentujący „Prawne aspekty tworzenia społeczności energetycznych” opracowany przez Fundację Frank Bold, już jest dostępny w formacie PDF - można pobrać go bezpłatnie ze strony internetowej Fundacji. Ta praktyczna publikacja jest adresowana w szczególności do społeczności lokalnych i samorządów pragnących rozpocząć wytwarzanie energii elektrycznej na własne potrzeby.

W przystępnej formie pytań i odpowiedzi autorki: Agnieszka Stupkiewicz, Maria Włoskowicz i Magdalena Gąsowska-Paprota prezentują ramy prawne tworzenia i funkcjonowania różnych form społeczności energetycznych w Polsce, takich jak np. klaster energii, spółdzielnia energetyczna czy prosument zbiorowy. Publikacja może być szczególnie przydatna dla tych, którzy chcą dopiero podjąć decyzję o wyborze najodpowiedniejszej formy społeczności energetycznej. Autorki poradnika omówiły także rolę gmin w tworzeniu społeczności energetycznych oraz wskazały, jakie są obecnie możliwości finansowania energetyki obywatelskiej.  

Link do pobrania poradnika w formacie PDF znajduje się również w artykule:  Jak założyć społeczność energetyczną? Praktyczny poradnik Frank Bold  – Frank Bold

Zapraszamy do lektury!