top

sam. terytorialny1Ponad 30 przedstawicieli miast i gmin uczestniczyło w warsztatach zorganizowanych w dniach 24 i 26 października przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” wspólnie z Fundacją Frank Bold. Spotkanie było poświęcone społecznościom energetycznym i możliwościom ich funkcjonowania w miastach i gminach w świetle zaktualizowanych niedawno polskich przepisów. Wydarzenie było złożone z dwóch części: wykładu online wprowadzającego uczestników w tematykę społeczności energetycznych (24.10.2023) oraz spotkania stacjonarnego w formule warsztatowej w Krakowie (26.10.2023).

Podczas pierwszej części spotkania, tj. wykładu online, Agnieszka Stupkiewicz (ekspertka z zakresu prawa energetycznego) –  przedstawiła aspekty prawne dotyczące energetyki rozproszonej i jej umiejscowienia w dokumentach strategicznych,sam. terytorialny2 a następnie zapoznała słuchaczy z formami społeczności energetycznych dostępnymi na gruncie aktualnych polskich przepisów i wskazała podstawowe różnice pomiędzy nimi. W dalszej części wykładu omówiona została nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii, a zwłaszcza zmiany dotyczące klastra energii, prosumenta wirtualnego, zbiorowego i lokatorskiego oraz możliwości ich zastosowania, a także obywatelskich społeczności energetycznych i obywatelskich społeczności energetycznych OZE.

W czasie warsztatów stacjonarnych w Krakowie bardziej szczegółowo przedstawiony został proces zakładania spółdzielni energetycznej oraz klastra energii. Spotkanie było doskonałą okazją do porównania różnych form społeczności energetycznych, ale także umożliwiło wymianę doświadczeń oraz dyskusję z ekspertami z innych miast i gmin w Polsce. Zdobytą wiedzę uczestnicy mieli możliwość wykorzystać w praktyce w ramach ćwiczeń w małych grupach.

Nie zabrakło także doświadczeń z poziomu lokalnego. Pani Kamila Fordońska z Urzędu Miasta Krakowa mówiła o możliwościach tworzenia w tym mieście obywatelskich społeczności energetycznych oraz o pierwszych instalacjach prosumenckich w krakowskich spółdzielniach mieszkaniowych.

sam. terytorialny3Na koniec Anna Fijas ze Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités” zaprezentowała uczestnikom nieodpłatny interaktywny kurs online pn. „Espresso Training”, umożliwiający poszerzanie wiedzy w zakresie społeczności energetycznych i możliwości ich tworzenia.

Duże zainteresowanie tą tematyką, uzasadnione najnowszymi i planowanymi zmianami w polskim prawie oraz nowymi programami finansowania ich tworzenia i prowadzenia, z pewnością zaowocuje poszukiwaniem nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych w celu ograniczenia zużycia energii, zmniejszenia opłat za rachunki oraz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Aby zapoznać się z prezentacjami z niniejszego wydarzenia, zapraszamy na stronę PNEC