top

adaptacja do zmian klimatuW dniu 29 listopada 2023 r. w Krakowie Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego zorganizowało ponownie warsztaty poświęcone adaptacji miast i gmin do zmiany klimatu. Tym razem w wydarzeniu wzięli udział małopolscy doradcy ds. klimatu i środowiska.

 W części teoretycznej jako pierwsza głos zabrała Izabela Kuśnierz ze Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, która wprowadziła uczestników w tematykę rozwój zielonych dachów na poziomie lokalnym. Zaprezentowała także pilotażowe strategie opracowane w ramach projektu GRAD, a także wzorcową strategię rozwoju, która ma na celu wsparcie zakładania zielonych dachów ekstensywnych i intensywnych w przestrzeni miasta. Następnie z uczestnikami warsztatów połączyła się online Pani Katarzyna Fornal-Urbańczyk z Miasta Zamość, która zaznajomiła ich z dobrymi praktykami miasta z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury. Kolejne wystąpienie dotyczyło śladu wodnego, który może stanowić narzędzie wspierające podejmowanie inicjatyw na rzecz ochrony zasobów wodnych. Prezentację tą wygłosiła Anna Fijas ze Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, która zaprezentowała także poradnik dla gmin nt. racjonalizacji wykorzystywania zasobów wodnych na terenach zurbanizowanych oraz kalkulator do obliczania śladu wodnego dla dowolnego miasta, regionu czy budynku. Część teoretyczną zakończył wykład Pani dr hab. inż. Ewy Burszty-Adamiak z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, która przedstawiła polskie i zagraniczne przykłady zastosowania rozwiązań opartych na naturze (NBS) w miastach, m.in. ogrody deszczowe, ekstensywne czy intensywne zielone dachy oraz wiele innych inspirujących przykładów.

Po teoretycznym wprowadzeniu przyszedł czas na ćwiczenia warsztatowe w małych grupach. Zadanie przygotowane przez Panią Ewę Bursztę-Adamiak polegało na zaprojektowaniu ekstensywnego zielonego dachu dla podanego obiektu w mieście. Podczas pracy w grupach uczestnicy zapoznali się również z dostępnymi poradnikami, katalogami oraz kalkulatorami hydraulicznymi, które można wykorzystać w procesie projektowania NBS-ów.

Warsztaty było dużą dawką inspiracji, uświadamiając tym samym uczestnikom, że błękitno-zielona infrastruktura to jedno z kluczowych narzędzi adaptacji do negatywnych skutków zmiany klimatu w miastach. Należy pamiętać o tym, że władze lokalne odgrywają istotną rolę w inicjowaniu powstawania m.in. zielonych dachów i żyjących ścian na budynkach i obiektach komunalnych oraz zachęcaniu mieszkańców i lokalnych interesariuszy do zazieleniania własnych budynków i terenów.

Dziękujemy wszystkim za obecność, zaangażowanie, a w szczególności aktywne uczestnictwo w części warsztatowej!

Aby zapoznać się z prezentacjami z niniejszego wydarzenia, zapraszamy na stronę PNEC